Šolo motornega letenja na letališču v Postojni izvaja podjetje LIPICAN AER. Ponudbo si oglejte na njihovi spletni strani. (Letalska šola spada pod podjetje Solinair)